Appointment Rescheduling eService
Navigate Up
Sign In

Appointment Rescheduling eService

​RESCHEDULING APPOINTMENTS DONE AT THE HOSPITAL

A new service has been introduced whereby a Maltese National or a foreigner having an appointment with a medical doctor, after being referred to Mater Dei by a generic practitioner, can reschedule their appointment at the hospital should he /she is not available at the date and / or time specified. This will reduce the need to try and contact different units within hospital and one can submit form at any time of day.

Click h​ere​ to reschedule your appointment online.  The approximate time to fill in the online form shall take approximately five (5) minutes.  On submission, the applicant shall receive a system generated acknowledgement email.  The request is registered and the Booking Office takes approximately three (3) working days to reschedule the appointment.  Once a new date and time has been set and email is sent automatically to the patient to inform him/her about the new appointment.  The details of the new appointment are also sent by post on the address specified during the filling in of the request.  The Booking Office has an internal benchmark of fourteen (14) working days between the date of receipt of the application and the date by when the appointment is rescheduled and the letter with the new appointment is posted to the intended recipient.

The personal data used to reschedule the appointment are: ID Card / Residency Permit / Hospital Number, Name and Surname,  Email Address, Appointment Reference Number, Current Appointment Date and Time, Current Clinic, Appointment Type and Postponement Reason.  The following documents are required to be attached: Current Appointment Letter, Proof of Identity and Ticket of Referral (if it is a new case).


BIDLA TAL-APPUNTAMENT TA’ L-ISPTAR

Servizz ġdid ġie introdott li bih Ċittadin Malti jew barrani li jkollu appuntament ma’ tabib mediku, wara li jkun ġie riferut lil Mater Dei mit-tabib, jista’ jirranġa l-appuntament tiegħu jekk il-persuna ma tkunx disponibbli dakinhar jew waqt il-ħin speċifikat fuq l-appuntament oriġinali. Dan is-servizz inaqqas il-ħtieġa li tipprova tikkuntattja sezzjonijiet differenti fl-isptar u barra min hekk wieħed jista' jissottometti l-formola fi kwalunkwe ħin tal-ġurnata.

Ikklikkja ha​wn​ biex tirranġa l-appuntament tiegħek onlajn. Il-ħin approssimattiv biex timla l-formola onlajn għandu jieħu madwar ħames (5) minuti. Mas-sottomissjoni, l-applikant għandu jirċievi email ta’ rikonoxximent iġġenerata mis-sistema. It-talba tiġi rreġistrata u l-Uffiċċju tal-Prenotazzjoni jieħu madwar tliet (3) ijiem ta’ xogħol biex jerġa’ jippjana appuntament ieħor. La darba tkun ġiet stabbilita data u ħin ġdid, tintbagħat email awtomatika lill-pazjent biex tinfurmah dwar l-appuntament il-ġdid. Id-dettalji tal-appuntament il-ġdid jintbagħtu wkoll bil-posta fuq l-indirizz speċifikat waqt il-mili tat-talba. L-Uffiċċju tal-Prenotazzjoni għandu benchmark intern ta’ erbatax (14) il- gurnata ta’ xogħol bejn id-data tal-irċevuta tal-applikazzjoni u d-data sa meta l-appuntament jiġi skedat mill-ġdid u l-ittra bl-appuntament il-ġdid tintbgħat lir-riċevitur intenzjonat.

Dejta personali użata biex tkun tista’ tbiddel l-appuntament huma: l-Karta tal-Identità / Permess ta’ Residenza / Numru tal-Isptar, Isem u Kunjom, Indirizz tal-Email, Numru ta’ Referenza tal-Appuntament, Data u Ħin Kurrenti tal-Appuntament, Klinika Kurrenti, Tip ta’ Appuntament u Raġuni ta’ Postponiment. Id-dokumenti li ġejjin huma meħtieġa li jiġu mehmuża: Ittra tal-Appuntament Kurrenti, Prova ta' Identità, u Biljett ta' Referenza (jekk huwa każ ġdid).